RM14.30
BM Dinamik PT3 Buku 1 ( Section A ) Bahasa Malaysia Exercise and Reference Book
Price RM14.30
Availability In Stock
Option
Quantity
Description

Buku
pertama dalam siri BM Dinamik PT3 ini merupakan latihan pengukuhan dan
pengayaan untuk pelajar-pelajar Tingkatan Tiga yang akan menduduki
peperiksaan PT3. Kandungan buku ini mengikut keperluan format soalan PT3
iaitu:
Bahagian
A - Sistem Bahasa. Bahagian ini merangkumi aspek-aspek Tatabahasa,
Ejaan, Sintaksis & Peribahasa. Buku ini sangat berguna untuk
pelajar-pelajar Tingkatan Tiga untuk membiasakan diri dengan bahan-bahan
pelajaran dan format peperiksaan. Buku ini berguna juga kepada
pelajar-pelajar Tingkatan Dua dan Satu untuk memperoleh asas yang kukuh
sebagai persediaan menghadapi PT3. Penerbitan buku ini disusuli Buku BM
Dinamik PT3 Buku 2 yang merangkumi Pemindahan Maklumat dan Penulisan
Karangan.

- Mempunyai rujukan dan latihan pengukuhan
- Sesuai untuk pelajar Tingkatan 3

- Mengikut format terkini PT3

- Membantu murid untuk menduduki peperiksaan PT3

- Merangkumi 'Bahagian A' kertas PT3 iaitu 'Sistem Bahasa'

- 188 muka surat

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews